gps นําทางที่ดีที่สุด

gps นําทางที่ดีที่สุด

  gps นําทางที่ดีที่สุด ด้วยผู้ผลิตชั้นนำของประเทศ(geniustrack)

          gps นําทางที่ดีที่สุด –  กับ ดำเนินธุรกิจ ทางด้านโลจีสติกส์ มานานกว่า 20ปี ด้วย ความเชี่ยวชาญ ทางด้านโลจีส์ติกส์ จึงได้นำระบบ และ อุปกรณ์ ติดตาม ยานพาหนะด้วย ระบบดาวเทียม GPS ที่ดีที่สุด และ เป็นที่ยอมรับมา แล้ว ทั่วโลกภายใต้ แบรนด์สินค้าหลากหลายยี่ห้อ ด้วยนวัตกรรม ทางเทคโนโลยี ของ ระบบ และ อุปกรณ์ที่ดีที่สุด ในการบริหารการจัดการ การขนส่ง ทำให้ เกิดประสิทธิภาพ ดีที่สุด และ ประโยชน์สูงสุด โดยมุ่งเน้นการควบคุม การลดต้น ทุนทางด้าน โลจีสติกส์ และ การลดอุบัติเหตุ ภายใต้กฎหมายกำหนด ซึ่ง ทำให้การบริหาร และ ควบคุมทำได้ง่ายขึ้น

โลจิสติกส์ คืออะไร โลจิสติกส์ เป็นเรื่องของระบบการจัดส่งสินค้า ไม่ว่าจะเป็นลักษณะของข้อมูล หรือตัวสินค้า ไปยังลูกค้าที่ต้องการโดยมีกระบวนการ gps นําทาง ที่ดีที่สุด ที่เกี่ยวข้องหลายอย่าง เช่น การขนส่ง การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการเกี่ยวกับหีบห่อ รวมถึงจัดการเรื่องวัตถุดิบ โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อลดต้นทุนเรื่องเวลา และค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการขนส่ง ทั้งนี้ เรื่องทั้งหมดต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับการขนส่งเป็นหลักจึงจะเป็นเรื่องของโลจิสติกส์   จัดการเส้น ทางการเดินรถ อาจ จะไม่ใช่ตัวแปรหลัก ในการทำงาน มากนัก แต่ปัจจุบัน เนื่องด้วยปัญหาของราคาน้ำมัน หรือ เชื้อเพลิงต่างๆ ที่สูงขึ้น อย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้ประกอบ การจำเป็น ต้องให้ความสำคัญ กับ gps นําทางกับโลจิสติกส์เพ่อให้ประหยัดและปลอดภัย เกี่ยวกับ ขนส่ง ปัจจุบันนี้ หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ และ ทั้งภาคเอกชน ได้หันมา ให้ความสนใจในการบริหาร และ การจัดการด้านโลจิสติกส์(Logistics Management) เป็นอย่างมาก และ ยังมีการส่งเสริม และ สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ของประเทศ รวมทั้งสร้าง บุคลากร ด้านโลจิสติกส์ ที่มีคุณภาพให้มีจำนวนมากขึ้น เพื่อจะทำให้มีความ สามารถ ในการลดต้นทุน และ เพิ่มความสามารถ ในการแข่งขันในด้านการบริหารและการ จัดการต่างๆ ต่อยอด ไปจนถึง การแข่งขันใ นระดับโลกได้

ประโยชน์ของการใช้ นําทางกับโลจิสติกส์

ป้องกันการทุจริต โจรกรรม ป้องกันอันตรายด้านสิ่งแวดล้อม ป้องกันอุบัติเหตุ ช่วยวางแผน การขนส่งสินค้า หรือ บริการอย่างเป็นระบบ ช่วยลดต้นทุน ค่าใช้จ่าย ช่วย สร้างภาพลักษณ์ แก่บริษัทช่วยบริหารจัดการด้านเวลา ช่วยเพิ่ม ประสิทธิภาพ ของพนักงานขับรถ

ช่วยพนักงาน ไม่สามารถขับรถเร็วกว่าที่กำหนด

ช่วยพนักงาน ไม่สามารถนำรถไปใช้ส่วนตัว ช่วยลดปัญหา ของพนักงานที่ start รถ แล้ว เปิดแอร์นอน ช่วยรถถูกใช้งานตามระยะทาง และ สภาพความเป็นจริง ชาวยให้ รถถูกจำกัดความเร็ว ตามข้อกำหนดที่ตั้ง

ระบบกำหนดทิศทางการเดินรถ

          gps นําทางกับโลจิสติกส์ ด้วยระบบซอฟแวร์ ของ GPS ใช้นำทาง ที่มี ความสามารถ ใน การค้นหา ตำแหน่งปลายทาง ที่ต้อง การโดย สามารถมั่นใจได้ ถึงความแม่นยำ ของ ตำแหน่ง สถานที่ เพราะมีการเก็บ ข้อมูล ตำแหน่ง ของ แต่ ละสถาน ที่ไว้หลักแสน จุด มี รายละเอียด ที่ มี ความแม่นยำสูง สามารถ ค้นหา จุดหมาย ปลายทาง ได้อย่างรวดเร็ว ทำ ให้ สามารถไปถึงจุดหมาย ได้ในระยะเวลาไม่นานเกินไป

          การ ทำงาน ใน องค์ กร หรือ บริษัท สามารถ ที่จะบริหารจัดการในด้านการใช้รถขนส่งได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งทาง Prosoft GPS เองก็ได้นำการใช้งานในระบบ GPS และ GPS Tracking คือ  มาใช้งานร่วมกับ การจัดการด้านโลจิสติกส์ด้วย การบริหารงานในส่วนนี้จะทำให้องค์กร หรือบริษัทต่างๆ สามารถที่จะลดต้นทุน และเวลาต่างๆ ที่เสียไปสำหรับการขนส่งสินค้าหรือบริการ เช่น ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายใน การใช้งานรถของพนักงาน ป้องกันการนำรถไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ ป้องกันพฤติกรรมการ ใช้รถที่ ไม่เหมาะสมของพนักงานขับรถ พร้อมทั้งช่วยจัดการเวลาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการส่งสินค้าหรือบริการ        ใน ปัจ จุ บัน บริ ษัท แต่ ละ บริ ษัท ได้ พยา ยาม ที่ จะ ลด ต้น ทุน ด้วย การ ใช้ การ บริ หาร งาน ด้าน โล จิส ติกส์ สำ หรับ งาน ต่าง ๆ ใช้ การ จัด การ ด้าน โ ลจิส ติกส์ ช่วย ใน การใช้ รถ ขน ส่ง สินค้า หรือ บริกา รให้ ง่าย กับ การ ใช้ งาน ปรับ เปลี่ยน กระ บวน การ ใน ด้าน โล จิส ติกส์ ให้ สะ ดวก และ มี ประ สิท ธิ ภาพ ดี ที่ สุด​สนใจ เเอดไลน์ LINE : @GeniusGPS

 

continuecurioso.cc

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *